Dámy a pánové,

Rádi zodpovíme Vaše technické dotazy a uvedeme argumenty pro ekonomickou výhodnost spolupráce s naší laboratoří. Touto nabídkou chceme komplexně zabezpečit péči o Vaši měřící techniku ve smyslu Zákona o metrologii, jehož podmínky PP construction splňuje.

Veškerou nabídku služeb poskytujeme na základě OSVĚDČENÍ O AKREDITACI a posouzení splnění nových akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Z rozsahu naší nabídky:
  • Komplexní kalibrační služby
  • Měření délky
  • Prodej kalibrovaných měřidel
  • Metrologie
  • Akreditace
  • Poradenská a konzultační činnost

Touto nabídkou chceme komplexněji zabezpečit péči o Vaši měřící techniku, ve smyslu podle platných předpisů a současně snížit Vaše náklady. 

" MĚŘIDLO BEZ KALIBRACE JE JAKO DOPIS BEZ ZNÁMKY "